Rüzgar Enerjisi
Slider

Terkos Rüzgar Enerji Santrali Mikrokonuşlandırma Projesi

Ağustos 2016’da İSKİ işbirliği ile 7 adet rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu gerçekleştirilmiş ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne kaydı yapılmıştır. Ölçüm istasyonlarından alınan verilerin doğruluğunun kontrolü, bölgeleri temsil eden rüzgâr karakteristiklerinin çıkarılması, rüzgar enerji santrali kurulumuna uygun bölgelerin tespiti, tespit edilen bölgelere uygun türbin modellerinin seçilmesi, seçilen türbin modeline göre ne kadar enerji üretileceği ve yatırımın geri dönüş sürelerinin hesabı konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu istasyonlardan biri olan Ormanlı/Çatalca istasyonu verileri ve bölgeye ait 20 yıllık rüzgar verileri kullanılarak İSKİ’nin sorumluluk sahalarında bulunan Terkos Barajı Celepköy mevkiinde mikro-konuşlandırma çalışması yapılmış olup 15MW’lık kapasite öngörülmüştür.