Jeotermal Kaynaklar
Slider

JEOTERMAL KAYNAKLAR

Jeotermal yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. İstanbul’da şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli bölgelerde 900-1200 m sondajlar yapılmış, bu derinliklerde su sıcaklığının 35°C-55°C aralığında olduğu tespit edilmiştir.