Slider

Melen Hidro Elektrik Santrali (HES)

Aralık 2020’da faaliyete geçmesi planlanan Melen Hidro Elektrik Santrali, İstanbul Boğazının 170 km doğusunda, Düzce kentinin 25 km kuzeybatısında, Adapazarı kentinin 70 km kuzeydoğusunda yer almakta olup kurulu gücü 45 MW’tır.

Melen HES Projesi, Melen Barajı derivasyon tünelleri çıkışında bırakılacak cansuyu debisinin enerjisini alabilmek amacıyla yatay eksenli Francis bir küçük ünite ve içme-kullanma suyundan artan diğer suların enerjisini almak için düşey eksenli Francis 2 büyük ünite olmak üzere toplamda 3 üniteli bir santral binası yapılması şeklinde planlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans başvurusu neticesinde ön lisans alınmış olup Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile “Su Kullanım Hakkı Anlaşması” imzalanmıştır. Bu kapsamda tesise ait projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Melen Hidro Elektrik Santrali (HES) Projesi tamamlandığında, 110.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olup yılda 86.000 ton CO2 salınımını önlemektedir. Bu da trafikten 136.000 aracın çekilmesi ve 4.250.000 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlayacaktır.