BİYOKÜTLE ENERJİSİ
Slider

Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi

Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanan Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi’nin kurulu gücü ilk yıl için 8 MW olmakla beraber yıllara sâri artış göstererek 2046 yılında 66 MW’a ulaşacak ve tek bir alanda kurulu dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretim tesisi olacaktır. Santralin toplam kurulum alanının yaklaşık 6 ha olması planlanmaktadır. Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, Silivri Seymen bölgesinde bulunmakta olup ilgili depolama alanına 2015 yılından itibaren evsel katı atık depolanmaktadır. 2018 yılı başından itibaren günde yaklaşık 12.000 ton evsel katı atığın düzenli olarak depolanması planlanmaktadır.

Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi tamamlandığında, 342.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olup yılda 277.000 ton CO2 salınımını önlemektedir. Bu da trafikten 228.000 aracın çekilmesi ve 7.100.000 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlayacaktır.