Bakım - Onarım Faaliyetleri

<

İstanbul’un dünya ve Türkiye çapında önemli ticaret, politik, kültür, sanat merkezi olması, yoğun bir nüfusa sahip
olması dolayısıyla sürekli aydınlık olması gerekmektedir.

Slider

BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ

İstanbul’un dünya ve Türkiye çapında önemli ticaret, politik, kültür, sanat merkezi olması, yoğun bir nüfusa sahip olması dolayısıyla sürekli aydınlık olması gerekmektedir. Ayrıca geceleri insanların güvenliği içinde iyi bir aydınlatma şarttır. Bunun için sürekli olarak mevcut aydınlatma tesislerinin bakımının yapılması, gereken yerlere yeni tesislerinin yapılması ve bu yeni tesislerin iyi halde muhafaza edilmesi büyük önem arz etmektedir.

İstanbul Enerji 2007 yılında başladığı aydınlatma tesisleri bakım onarım faaliyetleri kapsamında yol ve kavşakların (ana arterler) aydınlatma tesislerinin işletme ve bakımlarını 2010 yılına kadar başarı ile gerçekleştirmiş daha sonra bu yolların işletme ve bakımlarının dağıtım şirketlerine devredilmesi sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisindeki park ve bahçeler, mezarlıklar, tarihi yerler ve ören yerleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerin aydınlatma ve enerji tesislerinin bakım onarımı ve işletilmesi görevini üstlenmiştir. Söz konusu iş kapsamında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerin reaktif güç tüketen tesisatları kompanzasyon uygulaması ile düzenlenmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.